Privacy

Privacy en cookieverklaring Huisdierkliniek.nl

Via de website huisdierkliniek.nl (samen ook “dienst”) worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Huisdierkliniek.nl (een onderdeel van OLSimons (eenmanszaak)) acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

  • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • Je recht respecteren om jouw persoonsgegevens op je aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

OLSimons is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1-3-2017.

Gebruik van persoonsgegevens
Door het gebruiken van onze dienst laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Als je onze website bezoekt, zelfs als je geen boeking maakt, verzamelen wij bepaalde informatie, zoals een geanonimiseerd IP-adres, welke browser wordt gebruikt, welk besturingssysteem wordt gebruikt, welke applicatieversie wordt gebruikt, je taalinstellingen en pagina’s (op onze website) die aan je getoond zijn. Deze gegevens zijn echter nimmer aan een persoon te herleiden en gebruiken wijn enkel om navigatie te vereenvoudigen en onze website te verbeteren.

Daarnaast is het mogelijk dat je persoonsgegevens invult en verzendt om in contact te komen met een zorgspecialist of om daar een afspraak mee maken en eventueel overeenkomsten mee te sluiten.
Wij slaan deze gegevens niet permanent op en zorgen er enkel voor dat deze gegevens direct naar de zorgspecialist wordt verzonden.

Het kan om de volgende gegevens gaan.

– NAW gegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Leeftijd

– Geslacht

– Geboortedatum

– Bijzondere Persoonsgegevens (gegevens over de gezondheid van je huisdier)

Contactformulier
Als je een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Publicatie
Wij publiceren jouw klantgegevens niet.

Advertenties
Onze dienst vertoont generieke advertenties, waarbij geen persoonsgegevens worden verzameld.

Google Analytics (cookies)
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Dit alles gebeurt aan de hand van het plaatsen van een cookie op je apparatuur. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw computer (of mobiel apparaat, bij gebruik maken van een app) wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden. Cookies kunnen via de browser worden geblokkeerd, indien je dit wenst.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden, noch op de dienstverlening van derden, zoals zorgspecialisten die door middel van links met deze website zijn verbonden of die direct met deze website zijn verbonden, omdat zij hun diensten aanbieden en jij direct de gegevens aan hen verstrekt. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen en onderzoek te doen naar hoe zorgspecialisten omgaan met jouw persoonsgegevens alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van je gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) de persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

OLSimons

Von Liebigweg 9
1097 RJ Amsterdam
info@huisdierkliniek.nl
+31 (0)6 – 15550141